Ajuntament de Bagà

Escut Ajuntament de Bagà
  • ES
  • EN
  • FR
  • DE
  • MIDA DEL TEXT        

26.09.2019

Exposició pública del Cens Electoral


ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA

 

 

Assumpte:  Exposició pública CENS ELECTORAL.

                       Elecccions Generals de 10-11-2019.

Expedient:   GESTIONA 604/2019

 

 

Les LLISTES DEL CENS ELECTORAL a utilitzar per a les properes eleccions generals del dia 10 de novembre de 2019, estaran a EXPOSICIÓ PÚBLICA des del dia 30 de setembre al 7 d’octubre de 2019, per a què qualsevol ciutadà les pugui consultar i presentar al·legacions, si escau.


La consulta del Cens Electoral es durà a terme mitjançant els següents mitjans:


a) Presencialment; acreditant-se mitjançant DNI, passaport, permís de conduir o permís de residència.


b) Telefònicament; únicament es confirmaran les dades que faciliti el ciutadà. Si coincideixen les dades d'identificació i de domicili aportats per l'elector amb els quals figuren en el cens electoral, se li podrà informar sobre la taula i local electoral. Si no coincideix algun dels dades aportades se li informarà que no figura amb aquestes dades i que si desitja més informació haurà de sol·licitar-la personalment en aquest Ajuntament.


c) Per internet; la consulta oferirà les dades d'inscripció en el cens i de la taula i local electorals. Per consultar aquestes dades és necessari posseir un certificat electrònic reconegut.


Dins del termini indicat qualsevol persona podrà formular reclamacions sobre les seves dades censals. Les reclamacions podran presentar-se directament en la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral o a través d'aquest Ajuntament, on també se'ls facilitaran els corresponents impresos de reclamació.


Els electors residents a l’estranger podran comprovar les seves dades d’inscripció durant aquest període a les oficines consulars i podran presentar reclamacions a les seves dades d’inscripció als ajuntaments, consolats o a les delegacions provincials de l’OCE durant aquest període.

També està disponible a la Seu Electrònica de l’INE un servei de consulta de les dades d’inscripció al cens electoral i de la mesa i direcció del local electoral, prèvia acreditació de la identitat de l’elector amb certificat electrònic reconegut (DNI electrònic, entre d’altres).

Per fer la consulta, s’exigeix un certificat electrònic dels publicats a la Seu Electrònica de l’INE. Qui no posseeixi un dels indicats, podrà consultar al seu ajuntament, consolat corresponent al seu lloc de residència, a la Delegació Provincial de l’OCE o trucant al telèfon 901 101 900.

El servei estarà disponible durant tot el període electoral, inicialment amb la informació del cens de consulta i, un cop resoltes les reclamacions, amb el cens electoral de votació.

Addicionalment els electors poden consultar, sense necessitat de posseir el certificat digital, la dada de la mesa i local electoral al que els correspon votar, per diferents criteris de cerca, aportant com a dades obligatòries la província, el municipi i la inicial del primer cognom, mitjançant aquesta adreça:  https://sede.ine.gob.es/consulta_mesas_locales.

Els electors que hagin sol·licitat el vot per correu poden consultar l’estat de l’enviament de la documentació. Per aquesta consulta cal aportar l’identificador (DNI o passaport) i la data de naixement. Es pot realitzar a l’adreça: https://sede.ine.gob.es/consulta_voto_correo.


Les funcions que desenvoluparà l’Oficina del Cens Electoral es deriven de les competències que ens els processos electorals li assigna la LOREG.


La qual cosa es fa pública per a general coneixement.DOCUMENT DATAT I SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE.

 

L’ALCALDE – PRESIDENT

Sr. Joan Oña Folcrà.


També et pot interessar...


Butlletí digital

Vols rebre els titulars, l’agenda d’activitats i els anuncis oficials a la teva bústia de correu? Apunta-t’hi!

DONAR-SE D'ALTA

Ajuntament de Bagà
Plaça de Catalunya, 7 bis
08695 Bagà
Telèfon 938 244 013
baga@diba.cat

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona